Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24)267-51-51 fax. (24)267-51-68
 
 
   dpskoszelew.plMieszkańcy i Kadra

Mieszkańcy
DPS w Koszelewie jest placówką koedukacyjną przeznaczoną dla osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
Nasz Dom jest placówką otwartą. Mieszkańcy mają możliwość swobodnego poruszania się po terenie Domu jak również poza nim.
Mieszkańcy Domu biorą czynny udział w jego życiu. Mają możliwość udziału w zajęciach terapeutycznych i rehabilitacyjnych dostosowanych do ich potrzeb i zainteresowań oraz możliwości psychosomatycznych.
Cenimy sobie kontakt mieszkańca z rodziną, znajomymi i środowiskiem lokalnym.
W DPS Koszelew funkcjonuje Samorząd Mieszkańców, który reprezentuje ich interesy oraz jest głosem doradczym i pomocniczym w stosunku do kierownictwa Domu.

Kadra pracownicza
DPS w Koszelewie dysponuje wykwalifikowaną kadrą pracowniczą, która zapewnia świadczenie usług na wysokim poziomie oraz troskliwą opiekę.
Opiekę pielęgniarską sprawują wykwalifikowane pielęgniarki, które są w ścisłym kontakcie z lekarzami podstawowej opieki zdrowotnej i przychodni specjalistycznych.
Terapię zajęciową, opiekę i pomoc w zakresie wspomagającym świadczą zatrudnieni w Domu specjaliści m.in. instruktorzy terapii zajęciowej, instruktor ds. kulturalno-oświatowych, fizjoterapeuci, pracownicy socjalni, opiekunowie, pokojowi.
Mieszkańcy DPS mają również możliwość korzystania z pomocy i wsparcia pracowników administracyjnych, pracowników obsługi i gospodarczych.
Wszyscy pracownicy Domu i świadczone przez nich usługi mają na celu stwarzanie Mieszkańcom prawdziwie przyjaznego Domu.

Tradycje
Uroczyście obchodzimy dni Świąt Bożego Narodzenia, Wielkiej Nocy, Niedzielę Palmową, Mikołajki, Sylwester, Ostatki, Andrzejki, Noc Świętego Jana, Dożynki, imieniny i urodziny mieszkańców.
Imprezy i wyjazdy
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie bierze udział w szeregu imprez integracyjnych organizowanych przez inne DPS-y i instytucje oraz sam organizuje różne imprezy. Co roku organizowana jest duża plenerowa impreza integracyjna pt. "Noc Świętojańska" z udziałem innych zaprzyjaźnionych instytucji i środowiska, połączona z zabawą taneczną i różnymi konkursami. Organizowane są wieczorki taneczne dla mieszkańców, ogniska, itp. Z różnego rodzaju występami przyjeżdżają do nas dzieci z okolicznych szkół i przedszkoli. organizowane są wycieczki do miejsc kultu religijnego oraz wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne do miejscowości uzdrowiskowych. liczne imprezy kulturalne, wycieczki i coroczne turnusy czynią Dom atrakcyjnym.
Zajęcia manualne
W pracowniach terapii oraz w swoich pokojach mieszkańcy wykonują różnego rodzaju prace manualne, które wystawiane są na kiermaszach.
Zajęcia w terenie
Mieszkańcy pomagają przy pielęgnowaniu roślin i krzewów wokół domu oraz wykonują prace porządkowe na terenach zielonych. Uczestniczą w zbiorach warzyw i owoców z naszych sadów. niektórzy mieszkańcy uprawiają własne ogródki działkowe.
Gry i zabawy
Mieszkańcy chętnie grają w szachy, warcaby i karty. Kilka razy w roku organizowane są turnieje w w/w grach oraz biorą udział w różnych konkursach z cennymi nagrodami. Mieszkańcy chętnie oglądają nowości filmowe na DVD. Nasz Dom posiada duży zbiór książek, z którego mieszkańcy chętnie korzystają.

Integracja ze środowiskiem
Dzieci i młodzież z okolicznych szkół i przedszkoli systematycznie odwiedzają mieszkańców z programami przygotowanymi na różne okazje.

Działalność grupy wokalno - instrumentalnej
Zespół "Mucha" istniejący w naszym domu realizuje następujace zadania:
  • zespół śpiewaczy - nauka tekstów i śpiewu, pieśni o różnej tematyce
  • wystepy zespołu na terenie naszego domu i na wyjazdach integracyjnych
  • wieczorki taneczne połączone z konkursami
  • przygotowanie okolicznościowych programów muzycznych na wystepy i przeglądy w innych placówkach (Dni Humoru i Satyry)
  • nauka gry na instrumentach muzycznych
  • próby i występy kapeli
  • akompaniament podczas występów gości z zaprzyjaĽnionych szkół i przedszkoli.

 

 
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie 2004 - 2012