Koszelew 2, 09-530 Gąbin, tel. (24)267-51-51 fax. (24)267-51-68
 
 
   dpskoszelew.plO Domu

Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie jest placówką całodobowego pobytu. Od 11 marca 2014r. przeznaczony jest dla 100 osób w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorych.
DPS w Koszelewie spełnia standardy określone w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012r. w sprawie domów pomocy społecznej(Dz.U.poz.964).
Decyzją Wojewody Mazowieckiego jest wpisany do rejestru domów pomocy społecznej województwa mazowieckiego pod pozycją
Nr 30.
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie zapewnia swoim mieszkańcom całodobową opiekę oraz zaspokaja niezbędne potrzeby bytowe, zdrowotne, społeczne i religijne.
Dom respektuje zasadę podmiotowego traktowania mieszkańca, poszanowania jego godności i wolności jak również niezależności i intymności.
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie położony jest około 2 km od miasta Gąbin i około 23 km od miasta Płocka.
Teren należący do Domu to zespół pałacowo-parkowy z wkomponowanym nowym budownictwem. Kompleks ten obejmuje zabudowania, alejki i ścieżki spacerowe, skwery zieleni, utwardzone drogi dojazdowe, parkingi, chodniki.

Do kompleksu należą:

Zabytkowy Pałac, przeznaczony dla Warsztatów Terapii Zajęciowej pod patronatem Fundacji "Panaceum" w Płocku.

Nowoczesny Pawilon, przeznaczony dla 100 mieszkańców, całkowicie pozbawiony barier architektonicznych (winda, podjazdy, poręcze pomocnicze), w którym mieszczą się: 2 osobowe pokoje dla mieszkańców (w każdym pokoju znajduje się łazienka), dyżurka pielęgniarska, gabinet rehabilitacji, pracownia terapii zajęciowej, świetlica, sala telewizyjna, stołówka, kuchenka podręczna, pokój fryzjerski. Budynek wyposażony jest w system przyzywowo-alarmowy oraz instalacje wczesnego wykrywania pożaru.

Oficyna, gdzie znajdują się: mieszkanie dla osób na usamodzielnieniu, biura, pralnia, mieszkania dla pracowników.

Kaplica, w której odbywają się msze święte i uroczystości religijne dla mieszkańców DPS i społeczności lokalnej.

Kuchnia i zaplecze kuchenne gdzie przygotowywane są posiłki dla mieszkańców i znajdują się magazyny spożywcze.

Zaplecze techniczne - magazyny, garaże, własna oczyszczalnia ścieków, kotłownie olejowe, ujęcie wody ze studni głębinowej.

W latach 2009-2019 na terenie DPS Koszelew działało Stowarzyszenie Bezpieczna Przystań na rzecz Domu Pomocy Społecznej w Koszelewie oraz ludzi w podeszłym wieku. >>>więcej informacji<<<

 

 
Dom Pomocy Społecznej w Koszelewie 2004 - 2012